За нас

Нашата мисия е да дадем на нашите курсисти по-добра възможност за кариера в перспективен отрасъл. Постигаме това чрез постоянен стремеж да предоставяме знанията и уменията, които са най-търсени от работодателите, както и постоянно високо качество на учебния процес. Ето защо отделяме специално внимание на подбора на нашите преподаватели. Всички те имат успешна кариера във водещи IT компании и са в непрекъснат контакт с процесите и новостите в сектора.

Партньори

Ментор Коучес

Ментор Коучес предоставя обучение за коучинг умения на мениджмънта и ключовия персонал на Avid Academy. По този начин осигуряваме винаги най-високо качество на нашите курсове. Посетете уебсайта