Описание на курса:

Целта на курса по Уеб дизайн за начинаещи е да разберете същината на WEB, начина на работа на браузерите, използване на правилните елементи, адекватно разделяне на съдържанието и оптимизация на кода, така че да работи навсякъде!

Добри практики, библиотеки, ресурси са неразделна част от обучението.

За кого е подходящ
Групите са малки и позволяват да се отдели специално внимание на всеки курсист.

Моля, разгледайте графика за датите на курсовете.
Провеждане на курса:
Лекциите и практическата част се провеждат в София, площад Славейков № 9.

Продължителността на курса е 2 месеца с по 2 занятия седмично. За участие в занятията е необходимо да осигурите личен лаптоп.

Изисквания към курсистите:
Курсът е подходящ за хора без опит или с малък опит в сферата на уеб-дизайна и уеб-разработката.

Какво ще получите от курса:

 • Курсът значително ще обогати знанията Ви, независимо дали целта е нова работа или подобряване на текущите умения.
 • Персонално внимание от лектора – курсът се провежда в малки групи.
 • Възможност да започнете работа като Junior Web Developer.

Цена на курса и начин на плащане:

Цената на курса е 500 лв. Заплаща се преди началото на курса или разсрочено – на две вноски по 250 лв., преди началото на всеки месец от него.

Теми, които се разглеждат в курса:

 • HTML – запознаване с основите на езика и прилагането им.
 • CSS – запознаване с основите на езика и прилагането им.
 • Настройване на средата за разработка.
 • Responsive Design – създаване на уеб страници за всички типове устройства.
 • Bootstrap 3 – изучаване на един от най-добрите front-end framework.
 • Photoshop – създаване и обработка на изображения и рязане на mock-up.
 • JavaScript + jQuery – запознаване с основите на езика и прилагането им.
 • CMS системи – WordPress. Инсталиране, настройка и администриране.
 • Създаване и прилагане на тема за WordPress.

УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ КУРСА:

Знаят:

 • Основните етапи в създаването на уеб сайт
 • Базовите концепции при планиране и изграждане на уеб сайт
 • Значението и мястото на съвременните уеб стандарти и технологии
 • Значението и ролята на системите за управление на уеб съдържание

Могат:

 • Изграждат и форматират уеб страница на базата на графичен прототип чрез използване на HTML и CSS
 • Да създават и публикуват функционални и с красив дизайн мултимедийни сайтове.
 • Да използват Bootstrap 3 front-end framework
 • Да пригодят сайта за всички типове устройства.
 • Да използват CMS система – WordPress
Запиши се
 

Подробна програма на курса

Основи на уеб

 • Сървър-клиент модел, домейн, хостинг, какво е уебсайт и къде точно е мястото на front-end разработката в него.
 • Как работят най-популярните браузери и основният принцип на работа на всеки уеб сайт.
 • Структура и основен синтаксис на HTML.

Организация на съдържанието

 • Правилна организация на съдържанието и семантичното му подреждане.
 • Основният компонент Box model, или как се държат блоковете и секциите една спрямо друга.
 • Основни структури на HTML документ (doctype декларация, head, body) и за какво служат.
 • CSS и неговото приложение.
 • Какво е HTML таг, как се описват хиперлинкове, параграфи, заглавия, изображения.

CSS и CSS селектори

 • Предназначението на CSS и използването му.
 • Запознаване с основните видове селектори.

Flow model и позициониране

 • Разпеделение на съдържанието на блкоковете едно до друго, едно над друго и т.н.
 • Как се позиционира съдържанието в сайта.
 • Какво е блоков и неблоков елемент.
 • Разлика между Fixed, Static, Relative и Absolute позиции, как да се използват правилно и как да се избере правилно позиционирането спрямо ситуацията.

Списъци

 • Предназначението на списъците в HTML
 • тяхната стандартна употреба
 • както и приложението им в различни видове менюта, новини, галерии и т.н.

Таблици и Формуляри

 • HTML таблици, кога, защо и как се използват.
 • Формуляри и тяхното им предназначение.

JavaScript и jQuery

 • Интеграция на JavaScript в уеб сайта.
 • Приложение и функции.
 • Какво е jQuery и как се използват jQuery плъгини (carousell, parallax, tabs… )

Responsive и Liquid дизайн.

 • Разлики и принцип на употреба
 • Как сайтовете и апликациите да изглеждат еднакво добре на всички устройства – мобилни телефони, таблети и компютри.
 • Правилен избор на подход при разработката на уеб сайта или мобилната апликация.
 • Cross platform или Native.

Photoshop

 • Приложение на Photoshop при изграждането на една страница.
 • Видове графични файлови формати.
 • Разлика между векторно и растерно изображение.
 • Основни функции при работа с Photoshop.

Добри практики

 • Ресурси и литература и как сами да се развивате и обучавате.
Запиши се
 

Преподавател

Виктор Коцев

Виктор Коцев

 • 5 години опит в уеб-програмирането.
 • Lead Web-developer в Outsource Consulting
 • Опит в преподаването

 

Защо да изберете нас

 • Преподаватели от ИТ индустрията.
 • Малки групи и персонално внимание.
 • Централна локация с добър достъп.
 • Възможности за намиране на работа.