Тестове при кандидатстване за работа – задачи и решения

Тестовете навлизат все по-активно в нашия професионален живот, както при подбора на кадри, така и при кандидатстване за специализации (напр. в ЕС) и сертифицирани изпити (SAT и др.). Всички тези тестове са производни на IQ тестовете, които обединяват в себе си различни видове задачи.

Нашият курс систематизира точно такива задачи и обяснява подробно начините за тяхното решаване. Целта ни е завършилите курса да усвоят основните похвати и хитрини за достигане до правилните решения, както и да могат лесно да определят коя задача от кой вид е и съответно какъв е ключът към нея. Респективно, завършилите курса ще увеличат значително шансовете си при следващо кандидатстване и/или явяване на изпит.

Описание на курса

Курсът е разделен на 8 семинара, които се провеждат в рамките на 6 седмици.  Занятията започват от 18:30 и приключват в 21:00 часа, с една почивка от 15 минути. На първите 6 семинара, описани в програмата по-долу, се представят съответните видове задачи и, разбира се, техните решения. На семинар №7 се прави кратък преговор и обобщаващ тест. На последния семинар, №8, се обсъждат резултатите от теста, дискутират се възникналите въпроси и се обобщава наученото.

Запиши се

 

Програма на курса

 1. Задачи с фигури
  • последователност от фигури
  • сума от фигури и др.
 2. Задачи с числа
  • числови редици
  • матрици
  • мрежи
 3. Задачи за съставяне на уравнение
  • работа
  • път, скорост и време и др.
 4. Задачи с букви и думи
  • буквоцифри
  • синоними
  • омоними
  • анаграми
 5. Практически задачи
  • дроби
  • проценти
  • лихви
  • графики
  • таблици
 6. Стереометрични задачи
  • пространствени фигури
  • сечения
  • разгъвки
 7. Преговор и решаване на тест
 8. Резултати от теста и обобщение

Цена на курса

Препоръчително е да посетите всичките 8 семинара от курса. Всеки семинар има продължителност 3 учебни часа по 45 минути. Цената на целия курс (24 учебни часа) е 240 лв.

Ако платите цената на целия курс, но пропуснете даден семинар, имате възможност да посетите този семинар безплатно при следващо провеждане на курса.

Отстъпка: Ако доведете приятели и направите група от повече от 2-ма души, цената на целия курс е 200 лв. на човек.

Освен целия курс, Ви даваме възможност да посетите и само отделни семинари, по Ваш избор, като цената на всеки семинар от №1 до №6 е 35 лв. Семинари №7 и №8 вървят в комплект, поради специфичното си естество, и цената им общо е 70 лв. Заплащането става предварително по банков път, с дебитна карта през ePay или на каса на EasyPay.

Разгледайте страницата на курса във Фейсбук IQ тестове – задачи и решения

 

Запиши се

 

 

Преподавател

Петя Брайнова

 • Бакалавър по математика
 • Доктор по статистика
 • Преподавателски опит във ВУЗ

Защо да изберете нас

 • Малки групи и персонално внимание.
 • Централна локация с добър достъп.
 • Възможности за намиране на работа.