Двумесечен курс по Java за начинаещи

Започна записването за следващия курс по програмиране на Java с начало 1 декември 2016.
Курсът е двумесечен, ще се провежда в дните вторник и четвъртък от 19 до 22 ч. с преподавател Андрей Дан – Senior Software Engineer. Занятията протичат в малки групи на централна локация. Всички успешно завършили курсисти получават сертификат. Както и при останалите курсове на Avid Academy, и този курс може да бъде финансиран от бъдещ работодател.

Описание на курса

Курсът е предназначен за начинаещи програмисти. В него ще получите фундаментални знания и ще придобиете разбиране за концепцията на обектно-ориентираното програмиране. Всяко занятие се състои от лекционна част и от практическо упражнение, в което веднага да приложите новите знания.

След края на курса, участниците ще притежават необходимите знания за създаване на функционални приложения.

Преподавателят е със солиден практически и преподавателски опит в разработването на софтуер и в автоматизираното софтуерно тестване, работи като Senior Software Engineer и е в непрекъснат контакт с всички новости в сферата.

В края на курса, ще получите съвети за правилно оформление на CV, търсене на работа и успешно представяне на интервю.

Провеждане на курса

Лекциите и практическата част се провеждат в София, ул. Златовръх 7. Продължителността на курса е 2 месеца с по 2 лекции седмично. За участие в занятията е необходимо да осигурите личен лаптоп.

Изисквания към курсистите

Курсът е предназначен за начинаещи програмисти. Подходящ е и за хора, които вече имат някакъв опит с програмирането, но желаят да се усъвършенстват в сферата на Java. Въпреки, че курсът се преподава на български език, препоръчително е курсистите да имат добро ниво на английски.

Какво ще получите от курса

Курсът е предимно практически и е насочен към усвояването на реални умения и техники, които могат да се приложат в ежедневната работа. Целта на курса е да въведе курсистите в основните принципи на програмирането, използвайки най-новите и съвременни инструменти. Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Цена на курса и начин на плащане

Цената на курса е 500 лв. Заплаща се преди началото на курса или разсрочено – на две вноски по 250 лв., преди началото на всеки месец от него.

Запиши се

Програма на курса


Introduction

 • Introduction to Java
 • Installing software
 • JVM basics
 • .java, .class and .jar

Variables, basic operations and If statements

 • Types of variables
 • Accessibility scope of variables
 • Operators and operators

Control Statements

 • Loops (while/ do-while/ for/ for-each)
 • Break and continue
 • If-else and Switch

Object-oriented programming

 • Fundamental principles of OOP
 • Inheritance
 • Abstraction
 • Encapsulation
 • Polymorphism

Handling exceptions

 • Exception-handling fundamentals
 • Types of exceptions
 • Handling multiple exceptions

String manipulation

 • String class
 • String methods
 • Exercises with strings

File operations

 • java.io classes and interfaces
 • java.io.File
 • Working with HUGE files

Useful libraries & the Gradle System

 • Guava
 • Gradle File
 • Searching new libraries

Github Introduction

 • Git & Github Introduction
 • Making your project Open Source
 • Working in a team on the same project

Final exam

 • Preparation for interview
 • Your successful CV
 • Common interview questions
Запиши се

Преподавател


Преподавател - Андрей Дан

Андрей Дан

 • 11 години опит в IT индустрията.
 • Богат опит в програмирането и автоматизираното тестване.
 • Над 20 публикувани приложения.

LinkedIn>>

 

Защо да изберете нас

  • Преподаватели от ИТ индустрията.
  • Малки групи и персонално внимание.
  • Централна локация с добър достъп.
  • Възможности за намиране на работа.