Двумесечен курс по Автоматизирано тестване

със Selenium API + Calabash

Курсът ще се провежда в дните понеделник и сряда от 19 до 22 ч. с преподавател Андрей Дан – Senior Software Engineer. Занятията протичат в малки групи на централна локация. Всички успешно завършили курсисти получават сертификат. Както и при останалите курсове на Avid Academy, и този курс може да бъде финансиран от бъдещ работодател.

Описание на курса

QA Automation курсът на Avid Academy ще ви даде основните знания и умения, необходими на един QA Automation Engineer. Нашият курс е фокусиран изключително върху най-търсените технологии в автоматизираното тестване от работодателите в България. Преподавателят е със солиден практически и преподавателски опит в разработването на софтуер и в автоматизираното софтуерно тестване, работи като Senior Software Engineer и е в непрекъснат контакт с всички новости в сферата.

В края на курса, ще получите съвети за правилно оформление на CV, търсене на работа и успешно представяне на интервю.

Провеждане на курса:

Лекциите и практическата част се провеждат в София, ул. Златовръх 7. Продължителността на курса е 2 месеца с по 2 лекции седмично. За участие в занятията е необходимо да осигурите личен лаптоп.

Изисквания към курсистите:

Курсът е разработен за хора с нулеви или минимални познания по програмиране или софтуерно тестване. Подходящ е и за хора, които вече работят като QA, но желаят да се усъвършенстват в сферата на автоматизираното тестване. Въпреки, че курсът се преподава на български език, препоръчително е курсистите да имат добро ниво на английски.

Какво ще получите от курса:

Курсът е предимно практически и е насочен към усвояването на реални умения и техники, които могат да се приложат в ежедневната работа. Целта на курса е да въведе курсистите в основните принципи на програмирането и да ги запознае с методите за автоматизирано тестване, използвайки най-новите и съвременни инструменти. Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

 • Задълбочени познания за процеса на автоматизираното тестване за Web и Mobile.
 • Умения да създадете автоматични тестове на уеб-приложения със Selenium
 • Умения да създадете автоматични тестове на мобилни приложения с Calabash

Цена на курса и начин на плащане:

Цената на курса е 500 лв. Заплаща се преди началото на курса или разсрочено – на две вноски по 250 лв., преди началото на всеки месец от него.

Запиши се

Програма на курса


Въведение в курса

 • Цел на курса
 • Обхват на курса
 • Представяне на програмата
 • Терминология

Въведение в HTML и CSS

 • HTML и tags
 • CSS и tags
 • Четене на source-кода на уебстраница
 • Намиране на елементи

Автоматизирано тестване за Web

 • Въведение
 • Python vs Java
 • Основни понятия
 • Инструменти и софтуер

Въведение в програмирането

 • Променливи (Variables)
 • Низове (Strings)
 • Списъци (Lists)
 • Запис/четене от файлове
 • If statements
 • Цикли For/While

Упражнения Selenium webDriver

 • Създаване и изпълнение на тестове
 • Намиране на елементи

Selenium PRO

 • Намиране на елементи чрез XPath
 • Намиране на елементи чрез CSS Selector
 • Asserts
 • Изчакване, скролиране и други

Мобилно тестване част I

 • Въведение в Cucumber
 • Приложения за iOS, Android и Windows Mobile

Мобилно тестване част II

 • Писане на тестови сценарии
 • Писане на нестандартни тестове
 • Тестване върху физически устройства

Финален тест

 • Подготовка за интервю
 • Подготовка на автобиография
 • Въпроси за интервю

 

Запиши се

Преподавател


Преподавател - Андрей Дан

Андрей Дан

 • 11 години опит в IT индустрията.
 • Богат опит в програмирането и автоматизираното тестване.
 • Над 20 публикувани приложения.

LinkedIn>>


Защо да изберете нас

  • Преподаватели от ИТ индустрията.
  • Малки групи и персонално внимание.
  • Централна локация с добър достъп.
  • Възможности за намиране на работа.