Двумесечен курс по Софтуерно тестване

 

Започна записването за следващия курс по Софтуерно тестване с начало 03 октомври 2017.

Курсът ще се провежда всеки вторник и четвъртък от 19 до 22 ч. с преподавател Светла Атанасова – Senior Quality Assurance Engineer.

Всички успешно завършили курсисти получават Сертификат.

 

Описание на курса:
Курсът ще ви даде основните знания и умения, необходими на един Junior Test Engineeer. Нашият курс е фокусиран изключително върху най-търсените знания и умения в областта от работодателите в България.
Преподавателят е със солиден практически и преподавателски опит в софтуерното тестване, работи като Senior Quality Assurance Engineer и е в непрекъснат контакт с всички новости в сферата.
В течение на програмата ще се запознаете набор от системи за проследяване на проблеми и управление на задачи, спецификации на софтуерните изисквания и начини за намиране на дефекти.
За да постигнем максимално добър ефект, в обучението сме включили множество практически упражнения и казуси от реални софтуерни проекти.

В края на курса, ще получите съвети за правилно оформление на CV, търсене на работа и успешно представяне на интервю.

Провеждане на курса:
Лекциите и практическата част се провеждат в София, пл. Славейков  9.

Продължителността на курса е 2 месеца с по 2 лекции седмично. За участие в занятията е необходимо да осигурите личен лаптоп.

Изисквания към курсистите:
Въпреки, че изисква минимални или нулеви технически познания, курсът е подходящ и за хора с опит в програмирането.

Какво ще получите от курса:

 • Задълбочени познания за процеса на осигуряване на качеството в разработването на софтуер.
 • Умения да създавате подробна документация за проведените софтуерни тестове.
 • Възможност да започнете работа като Junior QA Engineer.

Цена на курса и начин на плащане:

Цената на курса е 500 лв. Заплаща се преди началото на курса или разсрочено -на две вноски по 250 лв., преди началото на всеки месец от него.

 

Запиши се

 

Програма на курса


Въведение в курса

 • Цел на курса
 • Обхват на курса
 • Представяне на програмата
 • Терминология

Въведение в разработката на софтуер и софтуерното тестване

 • Какво е софтуер
 • Жизнен цикъл на софтуера
 • Ролята на тестването в разработката на софтуер
 • Основни принципи и цели на тестването
 • Защо има бъгове и защо е важно отстраняването им

Тест скриптове, сценарии и изпълнение + Упражнение

 • Какво са тест скриптове и сценарии
 • Формат на писане и изпълнение
 • Работа с тест мениджмънт системи
 • Въведение в TestLink

Жизнен цикъл на разработката на софтуер

 • Запознаване с Agile методологията за разработка на софтуер
 • Модели и методологии
 • Фази при разработката на софтуер

Системи за проследяване на бъгове + Упражнение

 • Работа със система за управление на дефекти (Bug tracking systems)
 • Запознаване с JIRA
 • Докладване на проблеми
 • Описание и управление на дефекти

Жизнен цикъл на тестването на софтуер

 • Планиране, анализ, дизайн
 • Изпълнение и имплементация
 • Критерий на крайния изход

Класификация на нивата на тестване и типове тестване

 • Тестване на ниво компонент, интеграция, интегрирана система и приемане на софтуера от страна на клиента
 • Разглеждане на най-разпространените типове тестване

Техники за тестване и техники за дизайн на тестовете + Упражнение

 • Статични и динамични техники за тестване
 • Техники базирани на спецификацията или Black box Techniques
 • Техники базирани на вътрешната структура или White box Techniques

Tестване на нова и на съществуваща функционалност

 • Подходи и специфики при тестване на нова функционалност
 • Подходи и специфики при тестване на съществуваща функционалност
 • Какво е регресионното тестване (Regression testing)
 • Как да селектираме тестове за регресионно тестване

Тестване на софтуерен проект – практика (Practice)

 • Анализиране на проект
 • Планиране на тестове
 • Писане на сценарии
 • Ръчно тестване

Тестване на мобилни приложения (Mobile Testing)

 • Запознаване със спецификите при тестване на мобилни приложения

Тестване на производителността и натоварването + Упражнение

 • Въведение в Performance Testing, Stress Testing, Load testing
 • Запознаване с JMeter

Въведение в SQL и релационни бази данни + Упражнение

 • Въведение в релационните бази данни
 • Запознаване с SQL
 • Синтаксис и базови заявки с SQL

Тестване на уеб услуги (Web Services Testing) + Упражнение

 • Soap и REST базирани уеб услуги
 • Запознаване със SoapUI

Въведение в автоматизираното тестване + Упражнение

 • Инструменти за автоматизация на тестовете
 • Локиране на елементи;
 • Въведение в Selenium IDE

Финален тест

 

Подготовка за интервю

 • Подготовка на автобиография
 • Въпроси за интервю!

 

Запиши се

Преподавател

Светла Атанасова

Светла Атанасова

  • 8 години опит в IT индустрията.
  • Богат опит в Софтуерното тестване, в момента на позиция Senior QA.
  • ISTQB Certified Tester.

LinkedIn>>


Защо да изберете нас

  • Преподаватели от ИТ индустрията.
  • Малки групи и персонално внимание.
  • Централна локация с добър достъп.
  • Възможности за намиране на работа.